Syndrom wypalenia zawodowego oraz stres w zawodzie nauczyciela
 
O kursie
Opis modułów
Formularz zgłoszeniowy
 
Aktywność zawodowa niesie ze sobą wyzwania i satysfakcję, ale też stres, zmęczenie, utratę motywacji i zainteresowań wykonywanymi obowiązkami. Może poza pozytywnymi skutkami, przynosić negatywne. Jak zatem rozpoznać i odróżnić przemęczenie i gorszy dzień od przeciążenia pracą prowadzącą do wypalenia - gdzie zmęczenie, stres, spadek motywacji, poczucie bezsilności są długotrwałe i pogarszają nie tylko jakość pracy, ale też życia osobistego. Kurs oparty na nowoczesnych metodach psychologii wyjaśnia ten problem oraz pokazuje możliwości zastosowania w praktyce wiedzy o mechanizmach i uwarunkowaniach wypalenia zawodowego.

Cena szkolenia wynosi 130,00 zł. brutto.

Kurs składa się z 4 modułów.

Regulamin szkolenia:

· komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
·uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
·warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

- otrzyma dostęp do platformy (login i hasło)
-pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.
Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

1. o ukończeniu 24 godz. kursu.
2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania pierwszego modułu .

Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA
 
Moduł 1
 
Syndrom wypalenia zawodowego

- Specyficzne cechy zawodu nauczyciela w kontekście syndromu wypalenia
- co to jest wypalenie zawodowe, jakie są jego symptomy?
- jak dochodzi do syndromu wypalenia?
- Jakie są czynniki ryzyka?
 
Moduł 2
 
Stres jako jeden z czynników predysponujących do wypalenia zawodowego

- czym jest stres, kiedy przestaje pomagać i motywować do zadania, a zaczyna utrudniać funkcjonowanie i prowadzi do pogorszenia dobrostanu psychicznego?
- sposoby radzenia sobie ze stresem
 
Moduł 3
 
Wypalenie zawodowe i stres w relacji nauczyciel-uczeń

- zwrócenie uwagi na skutki przeciążenia pracą/wypalenia w relacji z uczniem
- zwrócenie uwagi na to, że młodzież również może doświadczać przeciążenia obowiązkami oraz doświadczać stresu - motywacja do zadania, jakie są rodzaje motywacji, jak motywować, kiedy nadmiar gratyfikacji prowadzi do zaprzestania działania?
 
Moduł 4
 
Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

- sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
- co zrobić, gdzie szukać pomocy, gdy doświadcza się wypalenia zawodowego?
 
Na górę
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Na górę
Przydatne linki- R E K L A M A -