KURSY I SZKOLENIA E-LEARNING

Portal edukacyjny wychowanie.pl umożliwia uczestnictwo w doskonalących kursach internetowych, co jest wymagane do awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Proponowane przez nas kursy zawierają:

wskazówki metodyczne,

syntezę wykładów,

przykłady zastosowania w praktyce wybranych form i metod nauczania,

odnośniki do materiałów pomocniczych,

zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania podsumowujące każdy moduł.

TUTAJ możesz zapoznać się z jednym z modułów kursu doskonalącego dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni fakturę z tytułu opłaconego kursu oraz dwa zaświadczenia:

1. o ukończeniu kursu
2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

UWAGA! Jeśli nastąpi wpłata za kurs, a nie zostanie zadeklarowana e-mailem potrzeba otrzymania faktury w ciagu 7 dni od dokonania wpłaty (lub nie będą przesłane dokładne dane firmy lub osoby) faktura zostanie wysłana wraz z zaświadczeniem po ukończeniu kursu.

OFERTA KURSÓW INTERNETOWYCH

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

UWAGA! UCZESTNICY TEGO KURSU OTRZYMUJĄ 1 ZAŚWIADCZENIE.

Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj


PROMOCJA WAKACYJNA 2014!
Wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutajPROMOCJA WAKACYJNA 2014!

Jak rozwiązywać konflikty?


Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj
PROMOCJA WAKACYJNA 2014!

Asertywność dla nauczyciela.


Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj


PROMOCJA WAKACYJNA 2014!

SPÓJRZ MI W OCZY, czyli parę słów o szkole i agresji.

Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj

Syndrom Wypalenia Zawodowego oraz Stres w Zawodzie
Nauczyciela.


Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj
SPÓJRZ MI W OCZY, czyli parę słów o szkole i agresji.
Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutajAsertywność dla nauczyciela.

Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutajWykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutajJak rozwiązywać konflikty?

Szczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj
Internetowe szkolenie dla nauczycieli wraz z programem profilaktycznym dla młodzieży w zakresie HIV/AIDSSzczegółowy opis kursu i formularz rejestracyjny
znajdziecie tutajPortal www.wychowanie.pl poleca Dyrektorom szkół
kurs przez Internet dla Rady Pedagogicznej:

Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych?


Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli tworzących Radę Pedagogiczną danej szkoły.


Szczegółowy opis kursu oraz formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj
Pytania prosimy kierować do działu KURSY
Zalety szkolenia przez Internet:
 • możliwość rozpoczęcia kursu w dowolnym, dogodnym dla uczestnika terminie;
 • możliwość realizacji poszczególnych modułów w określonym przez uczestnika czasie - maksymalny czas na wykonanie modułu wynosi 4 tygodnie;
 • szkolenie nie wymaga wyjazdów poza miejsce zamieszkania;
 • umożliwia naukę w dniach i godzinach wybranych przez uczestnika;
 • jest tańsze od tradycyjnych kursów;
 • tempo kursu jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników;
 • umożliwia wymianę doświadczeń na forum dyskusyjnym;
 • obejmuje wykłady i konsultacje on-line, ćwiczenia, zadania domowe, opracowania własne;
 • kształci umiejętność wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej;
 • nie wymaga konieczności posiadania stałego łącza, przez co nie obciąża uczestników dodatkowymi kosztami;
 • proces nauczania jest monitorowany przez konsultantów;
 • jest łatwe w obsłudze przez uczestników;
 • odpowiada tradycyjnemu cyklowi szkolenia realizowanego w czasie jednego semestru .  Przystąpienie do kursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie przez Taurus Edukacja i Kultura zdjęć i materiałów z kursu na stronie internetowej i w innych publikacjach Ośrodka.

  Podstawa prawna:

Taurus Edukacja i Kultura jest Niepubliczną Placówką Oświatową. Do głównych zadań Ośrodka należą:

1. Kursy i szkolenia dla nauczycieli np. Konstruowanie testów osiągnięć uczniów, Podstawy pomiaru dydaktycznego, Metody aktywne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, Metody aktywizujące stosowane na godzinach wychowawczych oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie, Egzamin gimnazjalny z języka polskiego, Analiza wyników testów gimnazjalnych, Psychologiczne aspekty oceniania uczniów, Motywowanie uczniów do nauki, Jak radzić sobie z agresją?, Profilaktyka HIV/AIDS, Metody aktywne w nauczaniu, Awans zawodowy w przepisach i praktyce, Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, Syndrom wypalenia zawodowego..


2. Wydawanie i sprzedaż materiałów edukacyjnych do wychowania do życia w rodzinie.

3. Udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych.


Numer konta bankowego, na który należy kierować opłaty za kursy:

30 2130 0004 2001 0664 1732 0001
Volkswagen Bank Polska S.A
Taurus Edukacja i Kultura
05-825 Grodzisk Maz.
ul. E. Orzeszkowej 24

Przydatne linki- R E K L A M A -