Wakacyjny kurs internetowy: Jak rozwiązywać konflikty? PROMOCYJNA CENA
 
O kursie
Opis modułów
Formularz zgłoszeniowy
 
Konflikty są nieodłącznym elementem relacji międzyludzkich.
Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?

Kurs składa się z czterech modułów. W trakcie szkolenia nauczyciel otrzymuje niezbędny zasób wiedzy oraz propozycje zajęć do przeprowadzenia z uczniami.
Założeniem kursu jest dostarczenie wiedzy nauczycielowi, który wykorzysta ją w relacjach z innymi ludźmi a nabyte umiejętności przekaże uczniom.


Jeśli jesteś zainteresowany - zapraszamy na kurs. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony pod opisem modułów.

Regulamin szkolenia:

· komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
·możliwość zapisu w dowolnym, dogodnym dla uczestnika terminie
·uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty na konto w ciągu 7 dni
·promocyjna opłata za kurs wynosi 120,00 zł dla osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i dokonają opłaty w terminie do 31.08.2016r
·warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

-otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
-loguje się ZAWSZE ze strony www.kursy.wychowanie.pl
-pobiera jednorazowo wszystkie moduły szkolenia,
-lipiec – sierpień: zapoznaje się z treściami modułów,
-planuje zajęcia z uczniami konieczne do wykonania zadań na zaliczenie kursu;
-od września przeprowadza zaplanowane zajęcia z uczniami;
-przesyła jednorazowo w formacie WORD opisy zajęć (odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w kolejnych modułach);
-otrzymuje opinie i uwagi od konsultantów, dotyczące wykonanych zadań oraz ankietę ewaluacyjną dotyczącą kursu;
-po odesłaniu ankiety otrzymuje w ciągu 2 tygodni zaświadczenia:

1. o ukończeniu 30 godz. kursu.

2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić 120,00zł (opłata za kurs);

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA
 
Moduł 1
 
Treści szkolenia

Moduł 1. Konflikt i ja. Konflikt jest naturalnym procesem dokonującym się w obrębie i tkwiącym w naturze wszystkich ważnych związków. Z pojęciem konfliktu wiążą się zwykle negatywne skojarzenia.... W tym module zapraszamy Państwa do: - przyjrzenia się swoim przekonaniom na temat konfliktu; - zapoznania się ze stylami rozwiązywania konfliktów i analizy własnego stylu; - poznania tradycyjnego i współczesnego rozumienia konfliktu.
Moduł 2. Emocje w konflikcie Emocje są nieodłączną częścią ludzkiego życia. W tym module będą mieli Państwo okazję do: - odpowiedzi na pytanie co się kryje pod złością? - poznania różnicy pomiędzy agresją a złością? - nauczenia się jak konstruktywnie radzić sobie z własną złością.
Moduł 3. Oko w oko z konfliktem Ta część jest poświęcona następującym zagadnieniom: - mechanizmy eskalacji konfliktu; - zniekształcenia postrzegania zachowań w konflikcie; - różne punkty widzenia.
Moduł 4. Konflikty w mojej klasie. Poruszone tematy: - różne metody podejścia do konfliktu w klasie(negocjacje, mediacje, arbitraż...); - zasady uczciwej kłótni; - rozmowa drogą do porozumienia(konstruktywna informacja zwrotna); - krok po kroku...
 
Na górę
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Na górę
Przydatne linki- R E K L A M A -