Założenia

Dane statystyczne potwierdzają, ze 65% mieszkańców Unii Europejskiej po 55-tym roku życia nie potrafi korzystać z komputera. Brak umiejętności korzystania z ICT może prowadzić do marginalizacji, a w końcu wykluczenia ze społeczeństwa informacyjnego starszych ludzi.

Osoby strarsze-seniorzy, do których skierowany jest nasz projekt są grupą wymagającą szczególnego wsparcia w zakresie posługiwania się technologiami ICTw życiu codziennym. Chcemy zapewnić możliwośc tej grupie osób nabycia umiejętności korzystania z komputera i Internetu poprzez:

  • Utworzenie materiałów dostosowanych do wymagań ludzi starszych —seniorów w postaci Poradnika dla Seniora.
  • Zaangażowanie na wszystkich etapach tworzenia Poradnika dla Seniora grup seniorów do weryfikacji tworzonego poradnika i jak najlepszego przystosowania go do potrzeb seniorów.
  • Wykorzystywanie uwag i propozycji współpracujących seniorów przy tworzeniu Poradnika
  • Rozpowszechnianie materiałów wśród ludzi starszych