O projekcie

„Wnuczku! Pobierz materiały dla Dziadków!"
Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami Poradnika dla Seniora. Jak korzystać z komputera i Internetu.

Tutaj możesz pobrać spis treści oraz przykładowe rozdziały Poradnika dla Seniora.Poradnik dla Seniora dostępny w formie e-booka od 1 sierpnia 2010.

"Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu życia, sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujemy i prowadzimy interesy. Nie możemy pozostać bierni wobec niej, lecz powinniśmy sami kształtować naszą przyszłość. Postęp technologiczny stworzył erę informacyjną, a zbudowanie społeczeństwa informacyjnego jest naszym zadaniem..."

Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Annan

Proponowany projekt „Otwórz Okno na Świat” skierowany jest do ludzi starszych – seniorów. Seniorom chcemy poprzez nasz projekt „otworzyć okno na świat”, ucząc ich w przystępny sposób wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym. Chcemy zaproponować seniorom materiały szkoleniowe uczące obsługi komputera i Internetu.

Współpraca z grupami seniorów przy tworzeniu materiałów - Poradnika dla Seniora. Jak korzystać z komputera i Internetu?, ma zapewnić jak najlepsze dostosowanie jego formy i treści do potrzeb ludzi starszych.

Argumentem przemawiającym za opracowaniem takiego Poradnika dla Seniora jest również to, że często występujące choroby, obowiązki domowe (np. opieka nad członkami rodziny), miejsce zamieszkania oddalone od miasta (….), uniemożliwiają uczestnictwo starszym ludziom w tradycyjnych kursach nauki obsługi komputera.
W takich wypadkach, odpowiednio opracowane materiały dokładnie opisujące posługiwanie się technologiami ICT będą stanowiły alternatywną możliwość nauczenia się praktycznego korzystania z tych technologii. Umożliwią też seniorom dostosowanie tempa pracy podczas nauki obsługi komputera do własnych możliwości.

Celem proponowanego projektu „Otwórz Okno na Świat” było stworzenie Poradnika dla Seniora: Jak korzystać z komputera i Internetu.