Grupa pilotażowa

W każdym kraju partnerskim przewidujemy aktywny udział słuchaczy poprzez:

1. Stworzenie możliwości uczestnictwa w projekcie grupie ludzi starszych-seniorom, do których skierowany jest produkt końcowy - Poradnik dla Seniora. Jak korzystać z komputera i Internetu?

2. Udział seniorów w działaniach na wszystkich etapach tworzenia Poradnika dla Seniora. Jak korzystać z komputera i Internetu?:

·rozpoznanie potrzeb seniorów (ankieta, wywiad)

·udział seniorów w kursie Jak korzystać z komputera i Internetu?

·dokonanie ewaluacji rozdziałów/kart instruktażowych do Poradnika dla Seniora przez seniorów w czasie kursu

·ocena zweryfikowanego Poradnika dla Seniora.

·udział słuchaczy - seniorów w spotkaniach partnerskich