ANKIETA


Kobieta
Mężczyzna

Zaznacz zachowania, które uważasz za agresywne:


zabranianie dziecku udziału w niebezpiecznych sytuacjach

awantury między rodzicami w obecności dzieci

sprawowanie kontroli nad higieną dziecka

karanie dziecka poprzez zakazanie rozrywek np. zabawy, spaceru, udziału w dyskotece, oglądania TV

ograniczanie kontaktów dziecka z przyjaciółmi i rodziną

zwracanie się do dziecka podniesionym głosem (krzyk) w obecności jego znajomych lub przyjaciół

klaps

straszenie dziecka

kontrola obecności dziecka w szkole oraz jego wyników nauczania

nieodzywanie się do dziecka

nakłanianie dziecka do aktywności fizycznej

szarpanie dziecka, jeśli zrobi coś źle

Nieudzielanie dziecku wsparcia gdy spotyka je agresja ze strony innych ludzi (cioci, wujka, nauczyciela, sąsiada, przechodnia)