O projekcie

„Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej


Celem naszego projektu jest stworzenie programu edukacyjnego „Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS”, skierowanego do osób dorosłych, które program przygotuje do pełnienia roli edukatorów profilaktyki HIV/AIDS. Wykorzystując doświadczenia różnych krajów w problematyce HIV/AIDS mamy większą szansę na ułożenie programu uniwersalnego, możliwego do powszechnej realizacji we wszystkich krajach Europy.

AIDS dotyka ludzi na całym świecie, w Europie również. Wzrost liczby zakażeń HIV w Europie Wschodniej należy do największych na świecie, rodzi to niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się choroby na inne kraje, o ile nie uda się ograniczyć jej zasięgu na czas.

Zarażenie wirusem HIV po dłuższym lub krótszym czasie kończy się śmiercią. Uchronić przed zarażeniem może wiedza podnosząca poziom świadomości ludzi w tej dziedzinie i pozwalająca dokonywać odpowiednich wyborów w sytuacjach życiowych.

Argumentem przemawiającym za koniecznością podnoszenia świadomości w tej sferze są sytuacje częstego odrzucania ludzi zarażonych przez resztę społeczeństwa.

Program nasz ma zapobiegać dyskryminacji zarażonych dzieci, młodzieży i dorosłych.

W związku z konsekwencjami społecznymi jakie niosą za sobą zarażenia szerzące się wśród kobiet (dysfunkcja całej rodziny), niezbędne jest położenie nacisku na ich edukację.

Program przeznaczony jest dla dorosłych edukatorów. Do tej grupy należą: nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni – czyli wszyscy, którzy z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji mogą przekazywać innym wiedzę i umiejętności wiążące się z problematyką HIV/AIDS.

Założeniem naszym jest, aby program zawierał:

1. rzetelną wiedzę merytoryczną (Vademecum) podawaną w łatwej do zastosowania i przejrzystej formie ,

2. scenariusze zajęć,

3. materiały pomocnicze ułatwiające przeprowadzenie szkolenia.

Taka forma programu ma zachęcić przyszłych trenerów do wykorzystywania go na kursach.

W drugim roku planowanego projektu zakładamy pilotaż i weryfikację programu.

Planujemy rozpowszechnianie programu poprzez: prowadzenie zajęć przez przeszkolonych edukatorów, dostęp do szkolenia przez Internet ( różne wersje językowe). Program zostanie opracowany w wersji Brajla i będzie mógł służyć osobom niewidzącym i słabowidzącym w całej Europie.

Podsumowując, chcemy poprzez nasz program uchronić przed zarażeniem, przełamać bariery, oswoić problem HIV/AIDS.


© 2005 Wychowanie.pl
Created by Jan Skwara

polish romania english turkey