Proje Ortakalari

Projenin Koordinatörü:

Taurus Eğitim Merkezi(POLONYA)

Geleneksel yolları kullanarak-kurs yerinde ve internet yoluyla- kurslar ve seminerler düzenler. Bilgi iletişim teknolojileini kullanarak yapılan kurslar sayesinde sosyo-ekonomik ,coğrafik veya başka sebeplerden dolayı katılamayan kişiler bu kurslarda yer alır.Katılımcılar arasında büyük grubumuz küçük kasabalardan ve köylerden gelen öğretmen grubudur-Buralardan gelen gruplar geleneksel kurslarda uzak mesafe ve ulaşımın pahalı olmasından dolayı yer alamıyorlar bu yüzden bizim kurslarımız tercih edilebilir alternative kurslardır.

Kullandığımız yapı yaşlı insanların ve engellilerinde katılımı için olanak sağlar.

Kursları on-line gerçekleştirmek bütün ülkeden geniş grupların katılımına imkan verir.Kurslarımız yetişkin insanlar içindir.Çoğu dinleyicilerimiz öğretmenler ve ebeveynlerdir.

Ortaklar:

Denizli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (TÜRKİYE)

Yetişkinler için halk eğitim merkezidir.Yetişkinler için kurslar ve seminerler düzenler.Yeterli sayıda katılımcı sağlandığı sürece özel sınıflar açılır.Ana konular kültür,sanat,sağlık,anne çocuk bakımı ve bilgi teknolojisini kapsar.Yıl sonunda yapılan çalışmalar sergilenir.

Merkezimiz 2005/2006 yılında Ab projesinde yer aldı ve Hiv/Aids den korunmayla ilgili kurslar düzenledi.

Merkezimiz şehir merkezinde fakat kursa katılanlar genellikle şehir dışındaki bölgelerden geliyorlar.

Kurslara devlet tarafından büyük özen gösteriliyor.Kurumumuz bazı organizasyonlar ve okullarla bazı faaliyet için işbirliğine gider.

Santa Casa da Misericórdia de Santarém

(PORTEKİZ)

Misericórdia’nın müdahelesinin büyüklüğü bize özenli bir çalışma,özellikle de belirli alanlarda eğitim,ve yönetim alanlarında bir bakış açısı elde etmemizi sağladı.Yaşlı insanlar,Aile ve Cemiyet,Çocukluk ve gençlik konularında destek verir. Misericórdia de Santarém desteği ,diğer alanların arkasında yer alır,yaşlıları kapsıyan :yaşlı günü-bakım merkezi-70 kullanıcı kapasitesili;ev-bakım hizmeti-95 kullanıcı kapasitesili;yaşlılar için bakım evi-31 kullanıcı kapasitesili ; bağımlı yaşlılar için bakım evi-50 kullanıcı kapasitesili ;yaşlılar için acil bakım koruma evi-13 kullanıcı kapasiteli,yaşlılar üniversitesi-217 öğrenici. Misericórdia of Santarém sosyal dışlanmayı engelleme programları -merkezler,barınaklar, bakım evleri,Portekizde aileler için özel projeler konusunda geniş bir deneyime sahiptir.Misericórdia, Belediyenin birçok müvekkilinden günlük olarak işlemlerle ilgili hizmet alır.Yeni bilgi iletişim teknolojileriyle ilgili bir kurs düzenledik fakat çoğu yaşlı kişilerin böyle bir fırsatı olmamıştı.Bu çeşit yenilikler ,Portekiz Hükümeti Programının öncelikleri toplantısıyla örtüşüyor:geniş tabakalardaki bir nüfus yoğunluğunun bilgi teknolojilerinde temel yeteneklerinin ihtimaline izin verilmesi,son analizde ,tam bir vatandaşlık haklarının alıştırmasıdır.Kurumumuz,arabuluculuğu elinde tutan Avrupa düzeyini değiştirme,pratik çözümleri tanıma,arabuluculukla ilgili yeni metodları deneyimi ,milletler üstü alan çalışmaları deneyimini arttırmak konularında güçlenmek niyetini taşır.

4PEOPLE Civic Association (ÇEK CUMHURİYETİ )

Sivil toplumun yapısını güçlendirmek için,özellikle iş hayatında toplumdan dışlanan kişilerin gelişimini hedef alan faaliyetleri desteklemek ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla oryantasyon vermek adına, kuruldu.Bu bağlamda ‘Dünya da pencere aç!isimli proje bizim için ilginç çünkü kurumumuz bu konular doğrultusunda genel ve ulusal faaliyetleri koordine ediyor.Avrupa Birliğinin yapısal fonları tarafından finanse edilen büyük portföyünü araştırma faaliyetlerinde kullandığımız bu ulusal projeler sayesinde (ve ortaklarla beraber)çalışmalar yapıyoruz.Proje ve diğer faaliyetler sayesinde hedef grubumuzun üyeleriyle kurduğumuz direk kişisel temaslar bizim için çok yararlı ve zenginlik ifadesidir.Elbette zorunlu katılıma katkıda bulunma ve Çek atmosferindeki gelişim ve en iyi uygulamaların açısından biz proje aktif olarak katılım için hazırız.

Yukarıda yazıldığı gibi,proje çalışmaları bize projede hedef gruplarla çalışma gibi paylaşacağımız faydalı deneyimler ve bunları Avrupa ortkalık seviyesinde katılım aracılığıyla daha çok yayacağımız imkanları sağladı.

Her ülkede değişen eğitim yaklaşımları arasındaki farklılık ve diğer Avrupa ülkelerindeki buluşlar daha fazla ortak strateji geliştirmeleri açısından etkili olmaktadır.Bununda ötesinde projenin hedef grubu Avrupa önceliklerine-eğitim ve sosyal stratejilere olduğu kadar ,Çek Cumhuriyetinin eğitim startejilerine ve eğitimine,ve iş mutabakatına uygundur.

Cooperativa Agorà a.r.l (İTALYA)

CooperativaAgorà’nın kuruluşundan beri alanında aktif olarak çalışmaktadır ve sosyalanlamda dışarda kalan insanlara,özellikle yaşlı insanlara,göçmen kadınlara yardımetmektedir.Buraya kadar,geçen son yıllarda Agora ,özel eğitime ve sosyalleşmeye ihtiyacı olan yaşlı insanlar için bilgisayar kursları planladı ve düzenledi.Şimdilerde sadece genç insanlar değil çoğu yaşlı insanlar bilgisayar ve teknoljik ekipmanları kullanma konusunda kendi becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek arzusundalardır.Gerçekten,düzenli bilgisayar kullanımı sadece iş alanında değil günlük yaşamda da çok faydalıdır.Bizim bölgemizde çoğu emekli kişiler yalnız yaşamaya alışıktır ve diğer insanlarla iletişimde olmak için çok az fırsatları vardır.Bizim faaliyetimiz sosyal dışlanmayı ve yalnızlığı önleyebilir,temel bilgi teknolojileri eğitimi sayesinde iletişim ağları oluşturabilir.