Projenin Kuruluşu

İstatistiki veriler bize Avrupa Birliğinde ikamet eden kişilerin %65 inin internet kullanamadığını açıklıyor.Bu beceriden yoksunluk-bilgi iletişim teknolojilerini kullanamama-marjinalliğe ve sonunda bilgi toplumundan 50 yaş ve üstü kişilerin dışlanmasına sebep olabilir.

Hedef grubumuz olan 50 yaş ve üstü kişiler

bilgi iletişim teknolojilerini kullanma alanında özel desteğe ihtiyacı olan kişilerdir.Bu kişiler için bilgisayar ve internet kullanım becerisini öğrenmek adına aşağıdaki fırsatları onlara sunmak istiyoruz:

. 50 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarına uygun materyaller oluşturma-’50 yaş ve üstü için el kitabı’ çıkarmaktır.Bilgisayar ve İnterneti nasıl kullanmalıyız?

. hazırlanacak el kitabını doğrulamak adına el kitabıyla ilgili bütün basamakları oluşturma ve 50 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenleme yapma

.el kitabı oluşturma sırasında iş birliğinde olan 50 yaş ve üstü kişilerin teklifleri ve yorumları kullanma

.materyallerin 50 yaş ve üstü kişilere yayılması