Proje hakkinda

,,..yaşama,öğrenme,çalışma ,iletişim sağlama, iş yapma açısından tarihi bir süreçten geçiyoruz.Bunu çok pasif degil,kendi kaderimizin bir izi gibi gerçekleştirmeliyiz.Bu zirve emsalsizdir.Evrensel konferansların evrensel tehditlere odaklandığı zamanımızda,bu zirve evrensel yeni bir degerin nasıl iyi kullanılacağına dair bize yol gösterecektir.Biz hepimiz bilginin ve iletişim teknolojilerinin sıradışı gücüne aşinayiz’’

Birleşimiş Milletler Genel Sekreteri

Kofi Annan

Teklif edilen ‘Dünyada pencere aç’ projesi ’50 yaş ve üstü kişiler’ içindir.Kişilerin günlük hayatlarında iyi ve net bir şekilde nasıl bilgisayar ve internet kullanmaları gerektiğini öğreterek DÜNYA DA PENCERE açmak istiyoruz.

50 yaş ve üstü kişilere internet ve bilgisayarı nasıl kullanmaları gerektiğiyle ilgili yardım edebilecek çalışma materyallerini sunmak istiyoruz.Materyal üstüne çalışırken grubula işbirliğimiz ’50 yaş ve üstü için el kitabı’ adına olacak. bilgisayar ve internet nasıl kullanılmalı?bize ’50 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçları için formunu ve içeriğini ayarlamamıza olanak sağlayacak.

‘50 yaş ve üstüiçinel kitabı’

Ihtiyacını kanıtlayan gerçek aynı zamanda tekrarlanan hastaalıklar,ev işleri(örneğin ,ailenin hasta fertlerine bakmak),evin şehirden uzak olması bu kişilerin bilgisayar kullanmalarıkonusunda geleneksel kursa katılmalarını olanaksız kılar.Bu durumlar doğru materyaller hazırlanması,bilişim teknolojilerinin nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan detaylı materyaller, bu teknolojilerin pratik kullanımını öğrenmek adına alternatif bir yol olabilir.Yaşca büyük insanların doğru bir şekilde öğrenmesi,bilgisayar kullanımını kendi öğrenme tempolarının yeteneklerine ayarlanmış bir şekilde öğrenme fırsatını elde etmiş olacaklar.

Bu projenin amacı 50 yaş ve üstü için el kitabı’ çıkarmaktır.Bilgisayar ve İnterneti nasıl kullanmalıyız?