Zapisz się na kurs:

Kurs dla Rady Pedagogicznej: Jak pracować z uczniami na zajęciach wychowawczych?

 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Dodatkowe informacje:
- Nazwa placówki
- Adres placówki
- NIP
- Liczba uczestników szkolenia