Kurs kierowników wycieczek
 
O kursie
Opis modułów
Formularz zgłoszeniowy
 

Portal www.wychowanie.pl poleca wszystkim zainteresowanym osobom pelnoletnim: nauczycielom, instruktorom, wychowawcom, pedagogom (...) kurs przez Internet.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do organizacji i kierowania wycieczkami szkolnymi i obozami wędrownymi.

RAMOWY PROGRAM:
- Przepisy normujące organizowanie turystyki w środowisku szkolnym.
- Organizacja wycieczek, imprez krajoznawczych i obozów wędrownych.
- Projektowanie programu wycieczki i obozu wędrownego.
- Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach i obozach.
- Dokumentacja wycieczki i obozu wędrownego.

Wycieczka to czas najbardziej oczekiwany przez uczniów. Już zwykle na początku roku szkolnego uczniowie zadają pytanie: kiedy pojedziemy na wycieczkę?
Wycieczka powinna zaspokajać potrzeby kulturowe, służyć poznaniu czegoś nowego, być czasem dostarczającym wrażeń estetycznych, poszerzać zakres doświadczeń społecznych, dostarczać rozrywki. Organizacja wycieczki szkolnej nakłada na prowadzącego ją, obowiązek znajomości przepisów prawnych regulujących organizację wycieczki szkolnej oraz dopełnienie zastosowania procedur umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie tego typu imprezy. Wycieczka to ogromna odpowiedzialność za dzieci, młodzież oddaną nam pod opiekę na jeden czy kilka dni. To równocześnie zetkniecie się z sytuacjami różniącymi się od tych z którymi mamy do czynienia na codzień np.w szkole.

Zapraszamy Państwa na kurs pozwalający nabyć uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczki szkolnej i obozu wędrownego.

Przeprowadzimy Was przez przepisy regulujące organizację tego typu imprez. Przedstawimy propozycje dokumentów niezbędnych do organizacji wycieczki lub obozu wędrownego.
Po każdym dziale programowym znajdują się pytania, na które w ramach zaliczenia kursu musicie odpowiedzieć, a odpowiedzi w postaci załącznika WORD przesłać do nas na adres: wychowanie@wychowanie.pl Będzie to warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu „Kursu kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”.

Cena szkolenia wynosi 90,00 zł.brutto.

Regulamin szkolenia:

· komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
·uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
·opłata za kurs wynosi 90,00 zł.
·warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto w ciągu 7 dni.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

- otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
-pobiera treść szkolenia, którą po opracowaniu odsyła konsultantowi.
Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni zaświadczenie:
o ukończeniu 10 godz. kursu kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line:
umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.


ABC przystąpienia do kursu:
Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;
Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie chcesz wpisać np NIP - wpisz np \"000\". Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;
Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);
Krok czwarty: otrzymujesz od nas automatycznego maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za kurs w wysokości 90,00zł;
Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania treści kursu.
Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków.

 
Moduł 1
 
Program kursu
Przepisy normujące organizowanie turystyki w środowisku szkolnym. Organizacja wycieczek, imprez krajoznawczych i obozów wędrownych. Projektowanie programu wycieczki i obozu wędrownego. Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach i obozach. Dokumentacja wycieczki i obozu wędrownego. Zadania zaliczające kurs.
 
Na górę
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Na górę
Przydatne linki- R E K L A M A -