Wakacyjny kurs internetowy: Spójrz mi w oczy, czyli parę słów o szkole i agresji. PROMOCYJNA CENA
 
O kursie
Opis modułów
Formularz zgłoszeniowy
 

Portal www.wychowanie.pl zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na wakacyjny kurs przez Internet.


Proponowany temat jest zaproszeniem do osobistej refleksji i podsumowania swoich dotychczasowych doświadczeń. Przedstawiony cykl zagadnień jest też próbą wspólnego poszukiwania rozwiązań wobec rzeczywistości agresji i przemocy w szkole, w swojej klasie. Nie złotych środków i magicznych odpowiedzi na pytania, ale praktycznego przyjrzenia się danym sytuacjom i zjawiskom, które być może zachęcą do własnych poszukiwań. Na koniec każdego modułu zostanie przedstawiona propozycja zajęć do realizacji ze swoją klasą, jako forma profilaktyki wobec agresji i przemocy.Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:
(z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują min.:

2)umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, ... oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, oraz
4)4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktów Rozporządzenia.


Szkolenie, składające się z 3 modułów, oparte jest na treściach podstawy programowej.

Moduł 1. Tytułem wstępu
Moduł 2. JA i ONA (agresja)
Moduł 3. ONI (klasa) i ONA (agresja)Jeśli jesteś zainteresowany - zapraszamy na kurs. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony pod opisem modułów.

Regulamin szkolenia:

· komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
·możliwość zapisu w dowolnym, dogodnym dla uczestnika terminie
·uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty na konto w ciągu 7 dni
·promocyjna opłata za kurs wynosi 120,00 zł dla osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i dokonają opłaty w terminie od 30 czerwca 2014r. do 31.08.2014r.
·warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

-otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
-loguje się ZAWSZE ze strony www.kursy.wychowanie.pl
-pobiera jednorazowo wszystkie moduły szkolenia,
-lipiec – sierpień: zapoznaje się z treściami modułów,
-planuje zajęcia z uczniami konieczne do wykonania zadań na zaliczenie kursu;
-od września przeprowadza zaplanowane zajęcia z uczniami;
-przesyła jednorazowo w formacie WORD opisy zajęć (odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w kolejnych modułach);
-otrzymuje opinie i uwagi od konsultantów, dotyczące wykonanych zadań oraz ankietę ewaluacyjną dotyczącą kursu;
-po odesłaniu ankiety otrzymuje w ciągu 2 tygodni zaświadczenia:

1. o ukończeniu 24 godz. kursu.

2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić 120,00zł (opłata za kurs);

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA
 
Moduł 1
 
Wstęp, Ja i Ona, Oni i Ona....

Tytułem wstępu
Poruszane zagadnienia:
· Postawy, czyli co warto wiedzieć o sobie zanim zabiorę się do pracy!
· Sądy i stereotypy, czyli czy warto się bać? Na co warto uważać? I kiedy zacząć panikować...
· Definicje, czyli czym jest a czym nie jest agresja? Przemoc a agresja. Rodzaje przemocy.
· Przyczyny, czyli niekoniecznie książkowo o buntowniczej klasie/uczniu.
Ja i Ona (Agresja)
Poruszane zagadnienia:
· Prawo nauczyciela, czyli o tym, jak się o siebie mądrze zatroszczyć i za co się NIE zabierać.
· Zanim wybuchnę..., czyli o sygnałach wczesnej interwencji we mnie samym i sposobach radzenia sobie z własną złością.
· Zanim będę miał wrzody..., czyli o skutkach magazynowania złości w sobie i sposobach przeciwdziałania „magazynowaniu”.
· To nie wstyd prosić o pomoc, czyli o budowaniu systemu wsparcia dla siebie.
Oni (klasa) i Ona (agresja)
Poruszane zagadnienia:
· Moja „agresywna” klasa/ Mój „agresywny” uczeń, czyli o tym, jak wykorzystać energię w twórczy sposób.
· Przemocy zawsze NIE!, czyli stanowczość i konsekwencja drogą do sukcesu – dwa słowa o sprawcach.
· Mądrze chronić, czyli dwa słowa o ofiarach.
· Pułapki, czyli o tym, że nauczyciel też człowiek... (błędna droga – agresją na agresję).
 
Na górę
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Na górę
Przydatne linki- R E K L A M A -