Wakacyjny kurs internetowy - Asertywność dla nauczyciela. PROMOCYJNA CENA
 
O kursie
Opis modułów
Formularz zgłoszeniowy
 

Cel szkolenia:

W życiu często bywa tak, że ktoś wyprowadza nas z równowagi. Krzyczymy rzucając ostre słowa. Potem czujemy niesmak. Odreagowaliśmy, a jednak nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Bywa również tak, że ktoś namawia nas do czegoś, na co nie mamy ochoty. Ulegamy i znowu jesteśmy z siebie niezadowoleni. To przykłady, kiedy zachowaliśmy się nie tak jak byśmy chcieli. Co sprawia, że nie potrafiliśmy przedstawić swoich racji lub ulegliśmy - wbrew sobie? Czy tak już musi być zawsze? Nikt nie rodzi się asertywny. Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Dobrze byłoby znać zasady asertywności. Czy znając te zasady będziemy stosować je w życiu – to już zależy od nas samych. Warto jednak wiedzieć, na czym polegają zachowania asertywne. Asertywności można się nauczyć. Aby móc uczniom przekazywać zasady asertywności, należy je znać i akceptować. Nie popadajmy w kompleksy, jeśli sami nie zawsze jesteśmy asertywni - to umiejętność, której uczymy się przez całe życie.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
(z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują min.:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktu Rozporządzenia.

Szkolenie oparte jest na treściach podstawy programowej.

Kurs składa się z 3 modułów.Informacja o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia:
·zapoznają się z szeroka ofertą metod i form nauczania;
·otrzymają dobrze opracowane materiały, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy;
·poznają ciekawe rozwiązania zajęć prowadzonych metodami aktywnymi;
· stworzą swoje własne materiały dydaktyczne;

Regulamin szkolenia:

· komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
·uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
·promocyjna opłata za kurs wynosi 120,00 zł dla osób, które prześlą formularz zgłoszeniowy i dokonają opłaty w terminie od 30 czerwca 2014r. do 31.08.2014r.
·warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto


Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

-otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło)
-loguje się ZAWSZE ze strony www.kursy.wychowanie.pl
-pobiera jednorazowo wszystkie moduły szkolenia,
-lipiec – sierpień: zapoznaje się z treściami modułów,
-planuje zajęcia z uczniami konieczne do wykonania zadań na zaliczenie kursu;
-od września przeprowadza zaplanowane zajęcia z uczniami;
-przesyła jednorazowo w formacie WORD opisy zajęć (odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w kolejnych modułach);
-otrzymuje opinie i uwagi od konsultantów, dotyczące wykonanych zadań oraz ankietę ewaluacyjną dotyczącą kursu;
-po odesłaniu ankiety otrzymuje w ciągu 2 tygodni zaświadczenia:

1. o ukończeniu 24 godz. kursu.

2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić 120,00zł (opłata za kurs);

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania materiałów szkoleniowych .

Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA
 
Moduł 1
 
3 kroki do asertywności...
Krok 1-szy:
Poruszane zagadnienia:
· asertywność – fakty i mity
· czy warto być asertywnym? – zyski i straty?
· postawa asertywna jako fundament pod umiejętności – niebezpieczeństwa wynikające z manipulacji umiejętnościami bez postawy
· asertywność wewnętrzna
· asertywny uczeń – asertywny nauczyciel – czy to możliwe?

Krok 2-gi: Poruszane zagadnienia:
· chwalić z głową – podstawy asertywnej pochwały;
· krytykować nie znaczy oceniać – podstawy asertywnej krytyki
· gdy uczeń mówi: mam prawo do... – podstawy asertywnej konfrontacji opinii

Krok 3-ci: Poruszane zagadnienia:
· zawsze mogę się czegoś nauczyć – podstawy asertywnego przyjmowania krytyki skierowanej do mnie
· gdy uczniowie zaczynają „szkolną grę” – podstawy asertywnego odmawiania; odmawianie a tłumaczenie się
· podsumowania
 
Na górę
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Na górę
Przydatne linki- R E K L A M A -