Asertywność dla nauczyciela
 
O kursie
Opis modułów
Formularz zgłoszeniowy
 

Portal www.wychowanie.pl zaprasza od września wszystkich zainteresowanych nauczycieli kurs przez Internet.

W życiu często bywa tak, że ktoś wyprowadza nas z równowagi. Krzyczymy rzucając ostre słowa. Potem czujemy niesmak. Odreagowaliśmy, a jednak nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Bywa również tak, że ktoś namawia nas do czegoś, na co nie mamy ochoty. Ulegamy i znowu jesteśmy z siebie niezadowoleni. To przykłady, kiedy zachowaliśmy się nie tak jak byśmy chcieli. Co sprawia, że nie potrafiliśmy przedstawić swoich racji lub ulegliśmy - wbrew sobie? Czy tak już musi być zawsze? Nikt nie rodzi się asertywny. Asertywność to postawa wobec siebie i innych. Dobrze byłoby znać zasady asertywności. Czy znając te zasady będziemy stosować je w życiu – to już zależy od nas samych. Warto jednak wiedzieć, na czym polegają zachowania asertywne. Asertywności można się nauczyć. Aby móc uczniom przekazywać zasady asertywności, należy je znać i akceptować. Nie popadajmy w kompleksy, jeśli sami nie zawsze jesteśmy asertywni - to umiejętność, której uczymy się przez całe życie.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli): Jeśli nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego, to wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują min.:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2)umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, ........ oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, oraz
3) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Udział w proponowanym kursie będzie dla Państwa pomocny także przy realizacji w/w punktów Rozporządzenia.

Szkolenie, składające się z 3 modułów oparte jest na treściach podstawy programowej.

Cena szkolenia wynosi 130,00 zł. brutto.

Regulamin szkolenia:

· komunikacja między słuchaczami i konsultantami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, www oraz forum dyskusyjnego
·uczestnictwo w kursie należy zgłosić, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonując wpłaty na konto w ciągu 7 dni
· warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie wypełnionego formularza i dokonanie wpłaty na konto


Po dokonaniu wpłaty uczestnik:

- otrzyma dostęp do platformy (login i hasło)
- pobiera pierwszy moduł szkolenia, który po opracowaniu odsyła konsultantowi. Przesłanie opisu wykonanych zadań jest warunkiem zaliczenia modułu. Czas przeznaczony na realizację modułu wynosi maksymalnie 4 tygodnie; uczestnik kursu ma możliwość realizacji modułu w krótszym czasie.
Kolejne moduły uczestnik otrzymuje na tych samych zasadach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje w ciągu 2 tygodni dwa zaświadczenia:

1. o ukończeniu 24 godz. kursu.
2. poświadczające, że poprzez uczestnictwo w kursie internetowym doskonalił umiejętność wykorzystania i stosowania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie wykonanych prac przesyłanych do konsultanta prowadzącego szkolenie.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line: umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.


ABC przystąpienia do kursu:

Krok pierwszy: przejdź do formularza zgłoszeniowego na stronie pod opisem modułów;

Krok drugi: wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj o wpisaniu ustalonego przez siebie loginu i hasła. Będzie to Twój klucz do pobierania modułów w trakcie kursu;

Krok trzeci: wypełniony formularz prześlij do nas (klikając polecenie: wyślij, znajdujące się pod formularzem);

Krok czwarty: otrzymujesz od nas maila z informacją o numerze konta, na które należy uiścić opłatĘ za kurs;

Krok piąty: po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymasz maila z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu pobrania pierwszego modułu .

Uczestnik kursu podając swoje prawdziwe dane osobowe wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez portal www.wychowanie.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Redakcja oświadcza, że nie udostepnia nikomu gromadzonych danych osobowych.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody* na opublikowanie i umieszczenie na stronie portalu www.wychowanie.pl fragmentów lub całych zadań opracowanych przez uczestnika kursu, imienia, nazwiska i nazwy szkoły w której pracuje uczestnik kursu oraz wykorzystanie zawartości strony do rozpowszechniania na nośniku CD-ROM; *Zgoda na publikację -oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację w serwisie wychowanie.pl oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacyjny Taurus dla celów związanych z publikacją, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Redakcja portalu informuje, że kurs stanowi materiały autorskie i zabronione jest ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób: jako strony WWW, publikacje, wydruki, CD itp. Wkorzystanie tekstów w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Przesłanie na nasz adres e-mail formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych warunków. W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z redakcją. REDAKCJA
 
Moduł 1
 
Asertywność - krok pierwszy...
Poruszane zagadnienia:
· asertywność – fakty i mity
· czy warto być asertywnym? – zyski i straty?
· postawa asertywna jako fundament pod umiejętności – niebezpieczeństwa wynikające z manipulacji umiejętnościami bez postawy
· asertywność wewnętrzna
· asertywny uczeń – asertywny nauczyciel – czy to możliwe?
 
Moduł 2
 
Asertywność - drugi krok...
Poruszane zagadnienia:
· chwalić z głową – podstawy asertywnej pochwały;
· krytykować nie znaczy oceniać – podstawy asertywnej krytyki
· gdy uczeń mówi: mam prawo do... – podstawy asertywnej konfrontacji opinii
 
Moduł 3
 
Trzeci krok w kierunku asertwności
Poruszane zagadnienia:
· zawsze mogę się czegoś nauczyć – podstawy asertywnego przyjmowania krytyki skierowanej do mnie
· gdy uczniowie zaczynają „szkolną grę” – podstawy asertywnego odmawiania; odmawianie a tłumaczenie się
· podsumowania
 
Na górę
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Poziom edukacyjny na którym nauczasz przedmiotu:
Przedmiot nauczany:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr. domu, nr. mieszkania:
Miejscowość, kod pocztowy:
NIP:
Dane do logowania na stronie kursu:
Login:
Hasło:
Powtórz hasło:
Na górę
Przydatne linki- R E K L A M A -